rätten att bara få vara

Jag träffade Stina Wollter sommaren 2016 första gången och uppfattade henne som “levande”, till skillnad från många andra offentliga personer som jag ofta uppfattar spelar en roll. Stinas tankar, ihop med andra kroppsaktivister jag följer, är viktiga för miljörörelsen. Det handlar om rätten att bara få vara, som en individ, inte bara som konsument. Och att vara nöjd med sig själv. En nöjd människa är en dålig konsument-som det heter.

– Det är helt fantastiskt den dagen människor förstår att normer är konstruktioner och vi har makten att konstruera om dem. Eller ifrågasätta dem. Eller vägra dem, sade Stina.

Miljörörelsen skulle behöva arbeta mer med ifrågasättandet av normer, inte bara normen att ta bil, flyga och äta kött utan även visa på andra förebilder och släppa fram nya människor som inte uppfyller normen för hur man ska se ut in i det offentliga rummet. Vad roligt det skulle bli att läsa något annorlunda i tidningarna dessutom..

Här är länk till min intervju med Stina Wollter i Camino

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s