är miljövänner moraliskt överlägsna?

Är miljövänner moraliskt överlägsna? Eller är vi vanliga människor som alla andra?

Vi kan inte vänta oss att vi som individer gör en massa privata uppoffringar, det är inte så sociala varelser fungerar. Vi fungerar och agerar i flock. Idén om att miljömedvetna människor ska gå före och exempelvis sluta flyga är något som intresserat mig i många år. Många driver den linjen väldigt hårt, väldigt skamfyllt och argt. Men den utgår från idén om att människor agerar utifrån egna val och att vi har möjlighet, resurser och vilja att kunna välja annorlunda än flocken, trots att forskning visar att det är en oerhört liten del av de vals som görs som är våra egna. Den största delen kommer från samhällsnormer, familj, vänner och partner. Att sluta flyga kan då endast göras av människor som exempelvis har vänner med liknande åsikter. Visst kan det finnas individer som sticker ut, men då oftast som en del i deras eget identitetsbyggande som “annorlunda”.

Slutsats: för att minska flygandet bör debatten hamna på samhällsnivå, flygskatt eller flygransonering. Kanske varningstext på flygresor som på tobak? Själv tror jag mest på den så kallade tillsammanseffekten, baserat på idéer från Folke Tersmans bok Tillsammans. Det enda sättet att få folk att göra avkall på förmåner är att andra också måste göra det. Individuellt skuldbeläggande måste bort och gemensamma lösningar måste in. Vi behöver stötta varandras steg framåt mera och arbeta med att ge tydliga signaler på vad som är steg i “rätt” riktning.

 

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s